Monthly Archives marts 2018

Generalforsamling

Generalforsamling, den 15. marts 2018 kl 19:00 i Bogensehallernes cafeteria Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmetællere. 2. Formandens beretning. 3. Kassereren forelægger regnskabet. 4. Indkomne forslag. 5. Valg til bestyrelse, suppleanter og revisorer På valg: Susie Rasmussen ønsker ikke genvalg Anne-Mette Jørgensen ønsker ikke genvalg Mona Jørgensen ønsker genvalg Lis Wallentin ønsker genvalg Troels Hasle ønsker ikke genvalg – periode 1 år. 2 suppleanter til bestyrelse 2 revisorer 1 revisorsuppleant 6:. Eventuelt. Skriftlig forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen på mail: bogensemotion@sport.dk Bogense Motion er vært med en let anretning, defor gerne tilmeldning på
Read More

Kategorier: Nyheder.