Monthly Archives august 2018

Indkomne forslag i postkassen

Indkomne forslag i postkassen: Vi kan desværre ikke åbne kl. 4:00 NY Aircom i hele centret Vi vil gerne undersøge muligheden for at gøre det bedre,men vi mangler en person som ved noget om køling og som vil indgå i et samarbejde med en eller 2 personer fra bestyrelsen. Vi hører gerne fra dig på mail: bogensemotion@sport.dk
Read More

Kategorier: Nyheder.

Nye priser og regler fra 7/8 2018

Bestyrelsen har besluttet at ændre priser og regler for medlemskaber i Bogense Motion pr. 7. august 2018, således: Pensionister: Der ydes ikke længere rabat (specielpris) til pensionister. Klippekort:  Afskaffes – man må købe et alm. medlemskab fremover. Indmeldelsesgebyr: Betales ved indmeldelse. Er du ikke aktiv i 3 år slettes dit medlemskab (iht. persondataloven) Medlemskab i bero:  Medlemskab kan IKKE mere sættes i bero (undtagelsesvis ved længere varende sygdom) Tilbagebetaling af kontingent: Kan fremover ikke ske (heller ikke ved flytning)  
Read More

Kategorier: Nyheder.