Monthly Archives juni 2021

Generalforsamling

Bestyrelsen takker for en god og rolig generalforsamling Bestyrelsen har konstitueret sig på følgende måde: Formand: Jeanette Haugaard Kaysen Næstformand: Mona Jørgensen Kasserer: Lone Ostenfeldt Froholdt Bestyrelsesmedlem: Mette F. Kallehauge Bestyrelsesmedlem: Birgitte Petersen Bestyrelsesmedlem: Hanne Hammond Bestyrelsesmedlem: Henriette Kjær Larsen
Read More

Kategorier: Nyheder.

Generalforsamling

Bogense Motion afholder generalforsamling, den 24. juni kl 19:00 i Nordfyns Hallens cafeteria Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmetællere. 2. Formandens beretning. 3. Kassereren forelægger regnskabet. 4. Indkomne forslag. a) Bestyrelsen har forslag til vedtægtsændringer 5. Valg. På valg: Jeanette Kaysen​: ønsker genvalg Hanne Hammond: ​ønsker genvalg Birgitte Petersen​​: ønsker genvalg Valg af 2 suppleanter, 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant. 6. Eventuelt.   Skriftlige forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage inden generalforsamlingen på info@bogensemotion.dk Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling umiddelbart efter den ordinære. a) Vedtægtsændringer Centret lukkes kl. 18:45, så det vil ikke være muligt at
Read More

Kategorier: Nyheder.