Bestyrelsen har besluttet at ændre priser og regler for medlemskaber i Bogense Motion pr. 7. august 2018, således:

Pensionister: Der ydes ikke længere rabat (specielpris) til pensionister.

Klippekort:  Afskaffes – man må købe et alm. medlemskab fremover.

Indmeldelsesgebyr: Betales ved indmeldelse. Er du ikke aktiv i 3 år slettes dit medlemskab (iht. persondataloven)

Medlemskab i bero:  Medlemskab kan IKKE mere sættes i bero (undtagelsesvis ved længere varende sygdom)

Tilbagebetaling af kontingent: Kan fremover ikke ske (heller ikke ved flytning)