Bogense Motion er medlem af DGI, og følger Deres doping politik. 

I tilfælde af fremmøde af dopingkontrollen er man, som bruger af centret forpligtet til at lade sig teste. I modsat fald betragtes man som positiv, hvilket beyder, at man udelukkes fra alt idræt i DGI- regi i minimum 2 år og kontigentet betales ikke tilbage.

Vi følger bl.a. § 1 stk. 2. i dopingregulativet fra DIF.

§ 1

Stk. 2. Enhver aktivitetsudøver, der er medlem af eller repræsenterer en forening eller en medlemsorganisation under DGI, er i kraft af sit medlemskab eller sin repræsentation forpligtet af dopingregulativet og har pligt til at underkaste sig dopingkontrol, som udføres af Anti-Doping Danmark eller af organisationer m.v., som Anti-Doping Danmark eller DGI har indgået aftale med herom.

Symptomer & bivirkninger/Dopingmisbrug

Hvordan genkender man dopingmisbrug?

Der findes en række forskellige dopingmidler, og disse har forskellige symptomer og bivirkninger. Alligevel er der nogle fælles karakteristika.

De adfærdsmæssige kendetegn kan være, at man

 • bliver aggressiv
 • træner hele tiden
 • snakker meget om træning
 • har humørsvingninger
 • bliver glemsom
 • får talebesvær
 • opfatter langsomt
De fysiske kendetegn kan være, at man
 • vokser meget på kort tid. Ses bedst på overkrop og hals.
 • får bumser
 • bliver skaldet
 • får dyb stemme (kvinder)
 • får større knogler
 • får menstruationsændringer

 

De psykiske kendetegn kan være

 • øget eller nedsat seksualdrift
 • paranoia eller andre tegn på sindssygdom
 • depression
 • søvnløshed