Formandens beretning 2024

Fremlagt på generalforsamling d. 20. marts 2024

Velkommen til alle fremmødte. En formands beretning skal jo se tilbage på
året, der gik. Så det vil jeg så gøre. Vi havde sidste generalforsamling i marts
2023, hvor vi umiddelbart inden havde fået uddannet 3 nye instruktører til
stuen, nemlig Laila, Carina og Tina, de var straks klar til at gå i gang, og har
alle haft timer i centret, hvor medlemmerne har kunne møde dem. Laila var
så begejstret, så hun i den nye sæson, har startet et step og styrke hold om
onsdagen. Jeg vil gerne takke dem, ligesom jeg vil takke alle de andre
engagerede instruktører for de frivillige timer, som de lægger i foreningen. Vi
hører kun rosende ord, om jeres hold, og den måde, som I tager imod nye
medlemmer.
I det forløbne år, har vi også startet Træn med en instruktør. Tilbuddet er til
centret, og selvom jer instruktører, har forsøgt, at få fat i medlemmerne, så
har det været en drøj opstart. I har kommet med forskellige tilbud til træning,
men interessen har ikke været så stor. Hvis I har nogle gode ideer til, hvordan
vi kan få det rigtig i gang, så kontakt os endelig. Vi fortsætter i næste sæson,
da vi gerne vil have, at medlemmerne får så meget ud af deres træning, som
overhovedet muligt.
Foråret kom og vi fik malet i stueetagen, friske lyse farver som Tina og Mona
blev enige om. Vi fik flyttet en del rundt, så der ikke blev så trangt. Vi fik
hængt kroge m.v op og sat kasser til smådele, samt indkøbt en ny maskine til
ind- og ydrelår. Vi syntes, at det fungerer helt godt nu, men der er ingen tvivl
om, at hvis vi skal have nye maskiner, så skal der andre ud. Det kigger vi på
løbende. På 1. sal har vi fået hylder i salen, men det hjalp ikke meget på
pladsen, hvorfor sidste nye bygningsprojekt er vores redskabsrum på 1. sal,
hvor vi nu har fået plads til flere redskaber, så der igen er mere råderum i
salen.
I foråret havde vi biking udendørs, hvor de gamle cykler blev trukket frem fra
kælderen og sat udenfor. Det virkede og der var flere tilmeldte. Tak for jeres
indsats, håber vi kan gentage succesen igen i år, dog som Silent Fit, da vi
ellers får klager fra naboerne.
Sommeren kom og gik og ventilationen gjorde ligeså. Den har voldt os nogle
problemer. Den vil vi også kigge på, med stor alvor i den kommende tid. Jeg
ved, hvor meget i sveder i Bikinglokalet, og der er ventilationen nok ikke
optimalt, især ikke om sommeren. Men husk, når man sveder, så ved man, at

man har ydet. Vi håber, at vi kan få det til at virke bedre denne sommer. Der
er også blevet svedt i træningscentret, der jo har åbent næsten hele året.
Instruktørerne har været til rådighed, undtagen i deres sommerferie.
Enkelte har haft hold hen over sommeren. Der var en god tilslutning, så mon
ikke sommer 24 bliver med holdtræning også.
I september havde vi sammen med Diana et hold til Stafet for Livet. Bogense
Motion betalte for de medlemmer, der ville gå i den gode sags tjeneste. Det
var ikke så mange, men dem, der var med havde det hyggeligt. Henriette
havde et hold yoga og Diana et hold Cross Dance. Tak for den reklame
September var også den måned, hvor vi startede sæsonen op igen. Vi havde
Åbent Hus, hvor flere hold blev præsenteret. Der var ikke så mange forbi,
men dem, der kom fik frugt, vand og træning. Heldigvis har vi trofaste
medlemmer, så vores opstart på holdene gik godt. Vi startede op med nogle
af de kendte hold, som yoga, cross dance, hop og vrik, puls og styrke,
jumping fitness, go motion, mix gym samt alle de forskellige bikinghold, der er
lidt til enhver. Denne sæson startede vi også ud med Cross Dance soft og Yin
yoga, der fra starten blev en succes. Yin yoga er en yoga art, der er kommet
for at blive og medlemmerne er vilde med det. Vi startede også op med en ny
form for træning, nemlig hjerne gymnastik såkaldt SMART Training. Et nyt
hold, hvor det ikke er sved på panden, der er i fokus, men balance og træning
af dine hjernehalvdele. Da jeg jo selv, er en del af holdet, kan jeg kun sige,
prøv det. Vi har det sjovt, mens vi balancerer, quizzer, og spiller bold. Holdet
består, men vi kan sagtens bruge flere.
Vi har haft lidt udfordringer med, at der bliver spillet højt musik i biking og
roligt musik til yoga, de to ting harmonerer ikke rigtig. På La Santa var der
flere instruktører, der havde prøvet Silent Fit. Hovedtelefoner, hvori man kan
høre musik og instruktøren, men ikke musikken fra det andet hold. Det har vi
købt og afprøver pt. For nogle er det en fest og for andre, er det en pinsel.
Jeg er dog sikker på, at hvis vi skal have flere hold i primetime, så må vi
bruge det noget mere, både biking og hold træning. Ligesom det er et must,
at have til udendørs træning til sommer.
Det helt store emne 2023 var vores 30 års jubilæum. At være startet som et
lille motionscenter i Nordfynshallen, klemt inde mellem hallerne og til nu, hvor
vi har gode faciliteter, det skulle fejres. Alle medlemmer fik en drikkedunk og
de fik mulighed for, at komme til foredrag ganske gratis. Foredraget
omhandlede guide til en sundere hverdag, krydret med humor og chokolade.

Vi var ca. 100 og alle fik noget med hjem, både mentalt og sansemæssigt. Vi
brugte en del penge på jubilæet, men havde heldigvis fået lidt tilskud fra
kommunen.
Jeanette har også gjort en del for at klubben og instruktørerne bliver set og
hørt på de sociale medier, idet hun har præsenteret os alle på FB med billede
og tekst. Jeg er sikker på, at flere ved, hvem vi er nu.
Vi har kort efter jul gennemført en medlemsundersøgelse, hvor
medlemmerne skulle svare på enkelte spørgsmål. Der var ca. 200 der
svarede. Der var mange gode ideer til fremadrettede ændringer samt indkøb.
Overordnet var alle dog tilfreds med vores forening.
Vi gik ind i 2024 med stadig mange hold og flere medlemmer kom til. Vi har
forhandlet ny huslejekontrakt og gør stadig med Bogense hallerne. Vi skulle
gerne have en kontrakt færdig inden længe, som vi kan godkende og gå
videre med fra 2025. Der skal spares over hele linjen, og heldigvis har vi et
fint regnskab, da vi nok skal til at bruge af hovedstolen de næste år, hvis ikke
medlemmerne skal udsættes for en meget høj kontingentstigning. Vi er
begyndt at kigge på sparemuligheder, da vi har indkøbt en robotstøvsuger til
1. sal, så vi løbende kan spare på rengøringen der. Det næste bliver at kigge
på ventilation og overforbrug af papir. Men alt dette vil I høre om til næste års
generalforsamling.
Jeg vil nu endnu engang takke jer alle for fremmødet, tak til alle instruktører
og ikke mindst tak til bestyrelsen. Vi har formået indtil nu at afholde
bestyrelsesmøder, uden at komme op og skændes.

Birgitte Petersen
Formand.