Generalforsamling, den 8. oktober 2020 kl. 19:00 Kristianslundsvej 2, Hallens Cafeteria, 5400 Bogense

 Centret lukkes kl. 18:45, så det vil ikke være muligt at træne.

 Grundet COVID19, så er tilmelding nødvendigt til info@bogensemotion.dk senest den 30. september 2020.

 Dagsorden:

  1. Valg af dirigent og stemmetællere.
  2. Formandens beretning.
  3. Kassereren forelægger regnskabet.
  4. Indkomne forslag.
  5. Valg.

På valg:

Mette Kallehauge                       ønsker genvalg

Mona Jørgensen                        ønsker genvalg

Lone Froholdt                             ønsker genvalg

Lis Wallentin                              ønsker ikke genvalg

  1. Eventuelt.

Skriftligt forslag skal værre bestyrelsen i hænde senest 8 dage generalforsamlingen. Gerne på mail info@bogensemotion.dk