Bestyrelsen takker for en god generalforsamling og den nye
bestyrelse har konstitueret sig således:
Formand:                 Jeanette Haugaard
Næstformand:          Casper Poulsen
Kassere:                   Susie Rasmussen
Sekretær:                  Lis Wallentin
Bestyrelsesmedlem: Anne-Mette Jørgensen
Bestyrelsesmedlem: Fr