Vi gøre opmærksom på at, hvis du som medlem lukker en “gratist” ind – så kan det koste dig 1 måneds karantæne. Hvis du vil hjælpe en som har glemt sit kort kan I altid checke på skærmen om personen har gyldigt medlemskab.