Generalforsamling, den 26. marts 2020 kl 19:00 i Medborgerhuset, Gyldensteensvej 24, 5400 Bogense

 

Centret lukkes kl. 18:45, så det vil ikke være muligt at træne.

 

Efter generalforsamlingen er der spisning, så tilmelding nødvendig til info@bogensemotion.dk senest den 20 marts 2020

 

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent og stemmetællere.
  2. Formandens beretning.
  3. Kassereren forelægger regnskabet.
  4. Indkomne forslag.
  • Vedtægtsændringer
  1. Valg.

På valg:

Mette Kallehauge                      ønsker genvalg

Mona Jørgensen                       ønsker genvalg

Lone Froholdt                            ønsker genvalg

Lis Wallentin                              ønsker genvalg

  1. Eventuelt.

Skriftlig forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Gerne på mail info@bogensemotion.dk