Retningslinjer og betingelser for medlemskab og brug af centeret:

 

Medlemskabet er personligt og kan ikke benyttes af andre. Der optages kun medlemmer over 15 år

Kun medlemmer med gyldigt medlemskab må opholde sig på Bogense Motions arealer

Hvis du lukker personer ind som ikke har gyldigt medlemskab, kan du få 3 måneders karantæne og kontingentet vil ikke blive refunderet

Betaling:

Vi har to typer medlemskab:

Kontant medlemskab

Medlemskab stopper automatisk, når perioden er udløbet. Kontingent refunderes kun ved alvorlig sygdom.

Kan købes online og i vores reception.

Nets-medlemskab

I receptionen kan du købe Nets-medlemskab, som først ophører, når du har meldt dig ud skriftligt. Du får girokort tilsendt fra Nets. Betalingen kan tilmeldes betalingsservice.

Betales den løbende ydelse ved Nets-medlemskab ikke til den aftalte tid, sendes der en rykkermail til medlemmet og desuden opkræves der et rykkergebyr efter gældende takst. Hvis medlemmet ikke betaler senest 14 dage efter den angivne forfaldsdato, får medlemmet spærret sit medlemskort indtil restancen er udlignet. En sådan udelukkelsesperiode godskrives ikke af Bogense Motion

Opsigelse af Nets medlemskaber: Nets medlemskaber kan opsiges med et varsel på 1 måned til periodens udløb. Opsigelse kan ske ved personlig henvendelse i centeret eller via mail til info@bogensemotion.dk med oplysning om for- og efternavn, medlemsnummer samt en tilkendegivelse om at opsigelse ønskes. Når vi har registreret opsigelsen, sender vi en bekræftelse på mail til mailadresse der står i vores system.

Medlemskab kan IKKE sættes i bero. Undtagelsesvis ved længere tids sygdom i mere end 1 mdr. og i en nærmere defineret periode. Det gælder både for kontant medlemskab og Nets-medlemskab.

 Helbredstilstand og personskade: Al træning sker på eget ansvar. Et medlem er selv ansvarlig for at være i en helbredstilstand, der tillader deltagelse i aktiviteter hos Bogense Motion. Bogense Motion tager heller ikke ansvar for personskader på et medlem som følge af en ulykke eller andre besøgendes handlinger eller mangelfulde handlinger.

Værdigenstande: Bogense Motion anbefaler, at alle værdigenstande opbevares i et aflåst skab under træning.

Bogense Motion bære ikke noget ansvar for tab på grund af tyveri eller tingskade.

Dopingkontrol: I tilfælde af fremmøde af dopingkontrollen er man som bruger af centeret forpligtet til at lade sig teste. I modsat fald betragtes man som positiv, hvilket betyder at man udelukkes fra alt idræt i DGI- regi i minimum 2 år og kontingent tilbagebetales ikke.

Medbring altid:

Håndklæde til at beskytte maskiner og måtter med ved benyttelse

Rene indendørs sko.

Husk at:

Give instruktøren besked hvis du har fysiske skader inden start på træning eller skal gå før holdet slutter.

Rydde op efter dig, spritte maskiner/måtter af efter brug.

Forlad rum/maskine som du selv ønsker at finde det.

Komme i god tid ved fremmøde til hold, ved fremmøde senere end 10 minutter før start kan pladsen ikke forventes bibeholdt, og person på venteliste kan derfor få pladsen. Du skal fremmøde dig på til hold på skærmen ved receptionen, hvor du skal taste dit medlemsnummer. Hvis du er tilmeldt hold, skal du trykke på ‘Alle kommende bookinger’. Herefter får du en lille seddel, som du skal aflevere til instruktøren på holdet.

Melde afbud senest 2 timer før holdstart, udeblivelse fra holdtræning medfører en bøde på 50 kr.

Træningstasken skal blive i omklædningsrum eller skab