HUSK at check dig ind med dit kort på skærmen v/receptionen, inden du går ind og træner.

Retningslinjer og betingelser for medlemskab og brug af centeret:

 

Medlemskabet er personligt og kan ikke benyttes af andre. Der optages kun medlemmer over 15 år

Kun medlemmer med gyldigt medlemskab må opholde sig på Bogense Motions arealer

Medlemskortet skal altid medbringes, hvis du lukker personer ind som ikke har gyldigt medlemskab – kan du få 3 måneders karantæne og kontingentet vil ikke blive refunderet

Indmeldelses gebyr opkræves nye medlemmer samt medlemmer, der ikke har været aktive i 3 år (er du ikke aktiv i 3 år slettes dit medlemskab iht. persondata loven)

Betaling: Ved oprettelse af kontant medlemskab forudbetales den samlede pris for perioden.

Ved oprettelse af Nets-medlemskab betales kontant for oprettelse og for perioden frem til første betaling via nets. Herefter bliver ydelsen trukket ved udløbet af valgte periode Det er medlemmets eget ansvar at sikre, at aftalen er korrekt tilmeldt nets.

For sen betaling: Betales den løbende ydelse ved Nets-medlemskab ikke til den aftalte tid, sendes der en rykkermail til medlemmet og desuden opkræves der et rykkergebyr efter gældende takst. Hvis medlemmet ikke betaler senest 14 dage efter den angivne forfaldsdato, får medlemmet spærret sit medlemskort indtil restancen er udlignet. En sådan udelukkelsesperiode godskrives ikke af Bogense Motion

Varighed: Nets-medlemskaber er løbende medlemskaber, der løber indtil de opsiges (jf. opsigelse af Nets-medlemskaber.)

Kontante medlemskaber kan ikke opsiges, men udløber automatisk efter den betalte periode. Kontante medlemskaber refunderes ikke.

Kontingentet kan IKKE sættes i bero. Undtagelsesvis ved længere tids sygdom i mere end 1 mdr. og i en nærmere defineret periode

 

Opsigelse af Nets medlemskaber: Nets medlemskaber kan opsiges med et varsel på 1 måned til periodens udløb. Opsigelse kan ske ved personlig henvendelse i centeret eller via mail til info@bogensemotion.dk med oplysning om for- og efternavn, medlemsnummer samt en tilkendegivelse om at opsigelse ønskes. Når vi har registreret opsigelsen, sender vi en bekræftelse på mail til mailadresse der står i vores system. Hvis der opstår tvivl om, hvorvidt et medlemskab er opsagt, skal medlemmet kunne bevise, at der uomtvisteligt er sket en opsigelse.

 

Helbredstilstand og personskade: Al træning sker på eget ansvar. Et medlem er selv ansvarlig for at være i en helbredstilstand, der tillader deltagelse i aktiviteter hos Bogense Motion. Bogense Motion tager heller ikke ansvar for personskader på et medlem som følge af en ulykke eller andre besøgendes handlinger eller mangelfulde handlinger.

Værdigenstande: Bogense Motion anbefaler, at alle værdigenstande opbevares i et aflåst skab under træning.

Bogense Motion bære ikke noget ansvar for tab på grund af tyveri eller tingskade.

Dopingkontrol: I tilfælde af fremmøde af dopingkontrollen er man som bruger af centeret forpligtet til at lade sig teste. I modsat fald betragtes man som positiv, hvilket betyder at man udelukkes fra alt idræt i DGI- regi i minimum 2 år og kontingent tilbagebetales ikke.

Medbring altid:

Håndklæde til at beskytte maskiner og måtter med ved benyttelse

Rene indendørs sko

Medlemskort

Husk at:

Give instruktøren besked hvis du har fysiske skader inden start på træning eller skal gå før holdet slutter.

Rydde op efter dig, spritte maskiner/måtter af efter brug.

Forlad rum/maskine som du selv ønsker at finde det.

Komme i god tid ved fremmøde til hold, ved fremmøde senere end 10 minutter før start kan pladsen ikke forventes bibeholdt, og person på venteliste kan derfor få pladsen.

Melde afbud senest 2 timer før holdstart, udeblivelse fra holdtræning medfører en bod på 50 kr.

Medlemskort skal køres igennem kort læseren før enhver træning.

Hvis kortet beskadiges eller bortkommer, betales for et nyt kort efter gældende gebyr.

Træningstasken skal blive i omklædningsrum eller skab