Bestyrelsen har deres første møde den 18 april og der er musik i centeret et punkt på dagsordnen vi skal diskutere.
Som der blev sagt på generalforsamlingen er vi bevidste om, at der er et ønske om, at vi forholder os til hvordan vi bedst tilgodeser alle medlemmer med hensyn til musik i centeret – så det vil vi gøre på førstkommende møde .
Indtil da håber vi på forståelse og tålmodighed .
 
Med venli