Generalforsamling, den 15. marts 2018 kl 19:00
i Bogensehallernes cafeteria
Dagsorden:
1. Valg af dirigent og stemmetællere.
2. Formandens beretning.
3. Kassereren forelægger regnskabet.
4. Indkomne forslag.
5. Valg til bestyrelse, suppleanter og revisorer
På valg:
Susie Rasmussen ønsker ikke genvalg
Anne-Mette Jørgensen ønsker ikke genvalg
Mona Jørgensen ønsker genvalg
Lis Wallentin ønsker genvalg
Troels Hasle ønsker ikke genvalg – periode 1 år.
2 suppleanter til bestyrelse
2 revisorer
1 revisorsuppleant
6:. Eventuelt.
Skriftlig forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen på mail: bogensemotion@sport.dk
Bogense Motion er vært med en let anretning, defor gerne tilmeldning på bogensemotion@sport.dk
Centret er lukket fra kl. 18:45 denne dag.