Kære brugere af centeret.

Vil I hjælpe os med at vores center er rart sted for os alle sammen ?

Husk at rydde op og pas på vores kloakker – så ingen barbering i badet.

Mange tak og god weekend fra Bestyrelsen