Vi siger tillykke til Jon og Nathalie, som har bestået Fitnessuddannelsen og

Casper og Lis som har bestået CrossGymuddannelsen i weekenden

01.12.19