‼️Bogense Motion afholder generalforsamling, den 24. juni kl 19:00 i Nordfyns Hallens cafeteria‼️
Dagsorden:
1. Valg af dirigent og stemmetællere.
2. Formandens beretning.
3. Kassereren forelægger regnskabet.
4. Indkomne forslag.
a) Bestyrelsen har forslag til vedtægtsændringer
5. Valg.
På valg:
Jeanette Kaysen​: ønsker genvalg
Hanne Hammond: ​ønsker genvalg
Birgitte Petersen​​: ønsker genvalg
Valg af 2 suppleanter, 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant.
6. Eventuelt.
 
Skriftlige forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage inden generalforsamlingen på info@bogensemotion.dk
Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling umiddelbart efter den ordinære.
a) Vedtægtsændringer
Centret lukkes kl. 18:45, så det vil ikke være muligt at træne.
Tilmelding til info@bogensemotion.dk senest den 20. juni 2021